2019-2020 - LGS Groussbus

Direkt zum Seiteninhalt

2019-2020

Revue Aktivitéiten
·        28.04.2019

Wëllefchersrallye zu Keel

·        18 - 19.05.2019
Aktivitéit SPOT vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Centenaire vum Verband
SPOT Norden -> Park Miersch ab 10°°
R-V Memberen: 14°° (wéi zu den Auerzäiten vun den normalen Versammlungen)

·        25.05.2019
 
Biber- an Wëllefchersandacht an der Stad


·        22.06.2019

Festivitéiten um Virowend vun dem Nationalfeierdag zu Mäerzeg
Aktivitéit fir all Member
R-V ass um 18°° wéi gewinnt virun der Turelbaach

·        14.07.2019

Schlassfest zu Kolpech
Aktivitéit fir all Membern

·        21. - 26.07.2019
 
Camp Wëllefcher
Wou? Neihaischen


·       29.07.2019

Aktivitéit Natur an Bësch erliewen
an der Zesummenaarbecht mat der
Maison Relais Groussbus

·      05.- 10.08.2019

Camp AvEx / CaraPio / RaRo
Sinn mir iwwert Chat net erreechbar, maacht eis w.e.g. eng Mail!
Zurück zum Seiteninhalt